Op Vakantie buiten de Schoolvakantie, kan dat, en tegen welke voorwaarden?

Vanaf 5 jaar zijn je kinderen leerplichtig. Dat betekent dat je voor je vakanties vastzit aan de dure, drukke schoolvakanties. Of is er nog een andere mogelijkheid?

Als je op vakantie buiten de schoolvakantie wil, dan is dit in strijd met de Leerplichtwet. Met schoolgaande kinderen ben je verplicht op vakantie te gaan tijdens de vakantieperioden die de school vaststelt.

Wanneer het door het beroep van jezelf of je partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kun je bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dien je zo spoedig mogelijk in bij de directeur, bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren. Je moet dan een verklaring van de werkgever laten zien waaruit blijkt dat je niet op een ander moment op vakantie kunt.

Voorwaarden voor de vrijstelling

De directeur van de school beslist of een leerling één keer per jaar maximaal tien schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag.

Dit is geregeld in de Leerplichtwet 1969. Voor het mogelijk krijgen van verlof, gelden de volgende voorwaarden:

  • het moet gaan om een gezinsvakantie
  • de vakantie kan niet worden opgenomen in één van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van jou of je partner. Met opzet wordt in de Leerplichtwet het meervoud "schoolvakanties" gebruikt om duidelijk te maken dat de directeur slechts vrijstelling mag verlenen indien de ouders gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan
  • deze tien dagen vallen niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Je ziet, het valt niet mee om dit aan te tonen. Al is in de praktijk de verklaring van de werkgever meestal bepalend.

Vrijstelling voor meer dan 10 dagen

Wanneer je verlof aanvraagt voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van het kind over de aanvraag.

Je moet de aanvraag indienen bij de directeur van de school van je kind. De directeur legt deze dan voor aan de leerplichtambtenaar.

Voor een dergelijk lang verlof dien je een hele goede onderbouwing te hebben. Al verschilt het per ambtenaar en dus per gemeente hoe streng er wordt beoordeeld.

De onderbouwing zal ook een alternatief leerplan moeten bevatten. Dus je zult op reis de kinderen lessen moeten aanbieden, van de eigen school of van de Wereldschool.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een beslissing over de vrijstelling, kun je schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Het is maar de vraag of je daarbij veel kans maakt.

Mocht je, ondanks een negatief oordeel van de school of de leerplichtambtenaar toch buiten de schoolvakantie op vakantie gaan, dan kan je een procesverbaal en een boete verwachten. Reken daarbij op € 75 boete per kind per dag.


Vind je deze pagina leuk? Klik op de knop hieronder!

(Zie je de knop niet? Log dan in op je Facebook account en/of geef Facebook toestemming om cookies te gebruiken)